Pravila poslovanja

Zadnja posodobitev: 16. maj 2024

Dobrodošli na naši spletni platformi!

Prosimo, da pozorno preberete naslednja Pravila poslovanja (“Pogoji”, “Pogoji uporabe”), ki določajo pogoje uporabe naše storitvene platforme (v nadaljevanju “platforma”). Z dostopom do naše platforme in uporabo naših storitev se strinjate s temi pogoji.

Splošni pogoji 

Sprejem pogojev: Z uporabo naše platforme, ki jo upravlja X-inspired, spletne storitve, d.o.o. (v nadaljevanju “ponudnik”, “mi”, “nas”, “naš”), potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjate s temi Pogoji uporabe. Če se ne strinjate s katerim koli delom teh pogojev, ne smete uporabljati naših storitev. 

Spremembe pogojev: Pridržujemo si pravico, da kadar koli posodobimo ali spremenimo te pogoje. O spremembah vas bomo obvestili preko elektronske pošte ali s posebnim obvestilom na naši platformi. Nadaljevanje uporabe platforme po takih spremembah pomeni vaše sprejemanje novih pogojev. 

Storitve 

Opis storitev: Naša platforma ponuja različne storitve, vključno z enkratno storitvijo, tedensko naročnino, mesečno naročnino in enoletno naročnino. Podrobnosti o vsaki vrsti storitve so navedene na naši spletni strani.

Registracija: Za uporabo naših storitev se morate registrirati na naši platformi. Pri registraciji morate zagotoviti točne in popolne podatke. Odgovorni ste za vzdrževanje zaupnosti vašega računa in gesla ter za vse aktivnosti, ki se zgodijo pod vašim računom. Z Registracijo na naši spletni strani superbabi.si se strinjate z vsemi pravili poslovanja. 

Naročniške storitve: Naročnina se samodejno podaljša, razen če naročnino prekličete pred koncem trenutnega naročniškega obdobja. Preklic lahko izvedete preko vašega uporabniškega računa na platformi.

Plačila in vračila 

Cene: Vse cene storitev so navedene na naši spletni strani. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo cene, vendar spremembe ne bodo vplivale na že plačane naročnine. 

Način plačila: Sprejemamo različne načine plačila, vključno s kreditnimi karticami in PayPalom. Plačilo za storitve se izvrši vnaprej za izbrano obdobje naročnine. 

Vračila: Če niste zadovoljni z našimi storitvami, nas lahko kontaktirate v roku 14 dni od začetka naročnine za delno ali celotno vračilo plačila, odvisno od vrste in trajanja uporabljenih storitev.

Roki za izvedbo storitev

Ko je naročena storitev, ki jo ponudnik izvaja po navodilih stranke (npr. izdelava spletnega mesta), mora ponudnik storitev opraviti v dogovorjenem roku, navedenem v ponudbi, ceniku ali komunikaciji. Če so roki za posamezne dele storitve različni, se šteje, da ni v zamudi, če celotno storitev dokonča v predvidenem roku.

Roki za izvedbo storitve se lahko podaljšajo na zahtevo stranke, če se ponudnik s tem strinja.

V primeru višje sile se roki podaljšajo za čas trajanja višje sile, če ponudnik stranko o tem obvesti čim prej. Višja sila vključuje tudi dogodke iz sfere ponudnika.

Če je za izvedbo storitve potrebno sodelovanje stranke (npr. izbira med opcijami, dostava materialov) in stranka zamuja ali ne odgovori pravočasno, lahko ponudnik roke podaljša za trikrat. Če je mogoče, lahko ponudnik sam sprejme odločitve namesto stranke, ki v tem primeru ne more uveljavljati odgovornosti.

Če stranka tudi v podaljšanem roku ne izpolni svojih obveznosti, lahko ponudnik vztraja pri pogodbi ali od nje odstopi.

Sklenitev, trajanje, prenehanje naročniške pogodbe in načini plačila

Ob naročilu storitev ponudnik pošlje ponudbo na naročnikov e-poštni naslov. Poslovno razmerje se sklene z dnevom nakazila na transakcijski račun ponudnika. Ponudnik ima tri dni časa za odpoved poslovnega razmerja. Ponudba je del poslovnega razmerja.

Stranki lahko kadarkoli pisno odstopita od pogodbe, če druga stranka krši pogodbo ali povzroča škodo.

Če ponudnik odstopi od pogodbe zaradi kršitve, ni dolžan omogočiti uporabe že plačanih storitev ali povrniti neporabljenega dela storitev.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Če odpove ponudnik, je odpovedni rok 30 dni. Po izteku roka ponudnik ne odgovarja za škodo zaradi prenehanja storitev.

Če ni drugače določeno, se pogodba sklene za nedoločen čas. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev ter pošlje stranki novo ponudbo.

Ponudnik lahko pogodbo odpove s 30-dnevnim odpovednim rokom. Pogodba preneha veljati, če stranka ne sprejme prve ponudbe v 30 dneh.

Če stranka odpove pogodbo vsaj 15 dni pred iztekom obračunskega obdobja, pogodba preneha veljati ob koncu tekočega obdobja. Če odpove manj kot 15 dni pred iztekom, pogodba preneha veljati ob koncu naslednjega obračunskega obdobja.

Če je pogodba sklenjena za določen čas, ponudnik pred iztekom obdobja pošlje novo ponudbo. Če stranka ponudbe ne sprejme, pogodba preneha veljati ob izteku obdobja.

Stranka mora poravnati vse obveznosti do dneva prenehanja pogodbe. Če stranka predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila predplačil, razen v primeru hude kršitve s strani ponudnika.

Pri obročnem plačilu ponudnik izda avansni račun za vsako plačilo, končni račun pa po zadnjem obroku.

Če stranka ne plača obroka, lahko ponudnik omeji ali izklopi storitev.

Pri plačilu s kreditno kartico ponudnik kartice ne bremeni, dokler stranka ne prejme storitve.

Če stranka odstopi od pogodbe po bremenitvi kartice, ponudnik vrne plačana sredstva.

Ponudnik ne zbira podatkov o kreditnih karticah; te zbirajo ponudniki plačilnih storitev.

Stranka mora zagotoviti varnostne ukrepe pri plačevanju s kreditno kartico.

O zlorabi kreditne kartice mora stranka takoj obvestiti ponudnika in ponudnika plačilnih storitev.

V primeru zlorabe kreditne kartice stranka lahko vloži zahtevek pri svojem ponudniku plačilnih storitev. Ponudnik ne odgovarja za škodo zaradi zlorabe. 

Pravice intelektualne lastnine 

Vsebina: Vsa vsebina, vključena na naši platformi, kot so besedila, grafike, logotipi, slike in programska oprema, je naša last ali last naših dobaviteljev in je zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah. 

Uporaba vsebine: Brez našega pisnega dovoljenja ne smete kopirati, distribuirati, spreminjati ali uporabljati naše vsebine za komercialne namene.

Omejitev odgovornosti 

Uporaba platforme: Naša platforma in storitve so na voljo “takšne kot so”. Ne jamčimo za brezhibno delovanje, pravočasnost, varnost ali razpoložljivost naših storitev. 

Omejitev odgovornosti: V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe naše platforme ali storitev.

Končne določbe 

Veljavna zakonodaja: Ti pogoji uporabe so urejeni in razlagani v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. 

Reševanje sporov: Vse morebitne spore v zvezi s temi pogoji uporabe bomo reševali po mirni poti. Če sporov ne bo mogoče rešiti po mirni poti, bodo zanje pristojna sodišča v Ljubljani, Republika Slovenija.

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji so obvezni za vse stranke. Splošne določbe veljajo za vse storitve, posebne določbe pa veljajo za posamezne storitve.

Ti pogoji veljajo tudi za stranke, ki uporabljajo storitve prek tretjih oseb, ki imajo pogodbo s ponudnikom. V tem primeru ne nastane pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom. Če pride do neskladja med temi pogoji in pogodbo med tretjo osebo in uporabnikom, veljajo ti pogoji.

Z uporabo storitev stranka potrjuje, da je seznanjena s temi pogoji, jih razume in sprejema.

Splošni pogoji skupaj z naročilom storitev prek spletnih strani predstavljajo pogodbo med ponudnikom in naročnikom. Če je pogodba sklenjena pisno, splošni pogoji dopolnjujejo njena določila. V primeru neskladja ima pogodba prednost pred splošnimi pogoji.

Splošni pogoji vključujejo cenike storitev, objavljene na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik lahko spreminja določila teh pogojev brez predhodnega obvestila strankam. Spremembe začnejo veljati z objavo na spletnih straneh.

Stranke morajo tedensko spremljati spletne strani ponudnika za morebitne spremembe splošnih pogojev, ki začnejo veljati 15 dni po objavi.

Spremenjene cene začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh ponudnika.

Uporaba in zaščita osebnih podatkov

Naša politika varstva osebnih podatkov je opisana v Pravilniku o zasebnosti.

Pravilnik o zasebnosti je vključen v te Uporabniške pogoje. Strinjate se, da se boste držali celotnih Uporabniških pogojev pri dostopanju ali uporabi naših Storitev.

Osebni račun v strankinem območju

Odgovorni ste za vzdrževanje varnosti vašega računa na območju in za vse dejavnosti, ki se pojavijo pod računom in vse druge ukrepe, ki se izvajajo v povezavi z računom. Odgovorni ste za varovanje gesla, ki ga uporabljate za dostop do Storitve, in za vse dejavnosti ali ukrepe pod vašim geslom, ali je vaše geslo s našo Storitvijo ali s storitvijo tretje osebe. Operaterja morate nemudoma obvestiti o morebitni nepooblaščeni uporabi vašega računa ali o morebitnih drugih kršitvah varnosti. Operater ne bo odgovoren za nobena dejanja ali opustitve s strani vas, vključno z vsemi škodami katere koli vrste, ki bi nastale zaradi takšnih dejanj ali opustitev.

Povezave do drugih spletnih mest

Naša Storitev lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom nas.

nima nadzora nad vsebino, pravilniki zasebnosti ali praksami nobenih spletnih mest ali storitev tretjih oseb. Nadalje priznavate in se strinjate, da ne bo odgovoren ali odgovoren, neposredno ali posredno, za kakršno koli škodo ali izgubo, ki nastane ali naj bi bila posledica uporabe ali zaupanja v katerokoli takšno vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo na ali prek takšnih spletnih mest ali storitev.

Močno vam svetujemo, da preberete pogoje uporabe in pravilnike zasebnosti vseh spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.

Prispevki na spletnem mestu

Če puščate komentarje kjerkoli na spletnem mestu, objavljate gradivo na spletnem mestu, objavljate povezave na spletnem mestu ali na kakršenkoli drug način omogočate (ali dovolite tretjim osebam), da je gradivo na voljo prek spletnega mesta (tako imenovano “Vsebina”), ste v celoti odgovorni za vsebino in morebitno škodo, ki izhaja iz te Vsebine. To velja ne glede na to, ali vprašana Vsebina predstavlja besedilo, grafiko, zvok ali računalniško programsko opremo. S tem, ko omogočate Vsebino, zagotavljate in jamčite, da:

Prenos, kopiranje in uporaba Vsebine ne bodo kršili pravic intelektualne lastnine, vključno, vendar ne omejeno na avtorske, patentne, znamčne ali poslovne skrivnosti, katerekoli tretje osebe Ste v celoti upoštevali vse licence tretjih oseb v zvezi z Vsebino in izvedli vse potrebne ukrepe za uspešen prenos zahtevanih pogojev končnim uporabnikom Vsebina ne vsebuje ali ne namešča nobenih virusov, črvov, zlonamerne programske opreme, trojanskih konjev ali druge škodljive ali uničujoče vsebine Vsebina ni neželena pošta, ni strojno ali naključno generirana in ne vsebuje neetične ali nezaželene komercialne vsebine, namenjene povečanju prometa na spletna mesta tretjih oseb ali izboljšanju uvrstitve spletnih mest v iskalnikih tretjih oseb, ali spodbujanju nezakonitih dejanj (kot je ribarjenje) ali zavajanju prejemnikov glede izvora gradiva (kot je ponarejanje) Vsebina ni pornografska, obrekljiva ali žaljiva, ne vsebuje groženj ali ne spodbuja nasilja do posameznikov ali entitet, in ne krši zasebnih ali javnih pravic katerekoli tretje osebe Z oddajo Vsebine Operaterju za vključitev na naše spletno mesto dajete Operaterju svetovno, brezplačno in neizključno licenco za reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje in objavljanje Vsebine za namen prikazovanja, distribucije, promocije, trženja ali katerega koli drugega zakonitega namena.

Brez omejevanja teh predstavitev ali jamstev ima Operater pravico (vendar ne obveznosti), po lastni presoji Operaterja, (i) zavrniti ali odstraniti katerokoli vsebino, ki po razumni presoji Operaterja krši katerikoli pravilnik ali je na kakršen koli način škodljiv ali sporen, ali (ii) prekiniti ali zavrniti dostop in uporabo spletnega mesta katerikoli posameznik ali entiteto iz kakršnega koli razloga, po lastni presoji Operaterja.

Kakšne informacije zbiramo?

Vaše osebno prepoznavne podatke lahko zbiramo na različne načine, vključno preko spletnih obrazcev za naročanje izdelkov in storitev ter drugih primerov, kjer ste vabljeni, da prostovoljno posredujete takšne informacije, vključno, vendar ne omejeno na, ko se registrirate na našem spletnem mestu, oddate naročilo ali se naročite na naš bilten. Pri naročanju ali registraciji na našem spletnem mestu, boste po potrebi proseni, da vnesete: ime, e-poštni naslov, poštni naslov, državo prebivališča ali informacije o kreditni kartici.

Za kaj uporabljamo vaše informacije?

Vse informacije, ki jih zberemo od vas, lahko uporabimo za prilagajanje vaše izkušnje, izboljšanje našega spletnega mesta, izboljšanje storitev za stranke, obdelavo transakcij, pošiljanje občasnih elektronskih sporočil. E-poštni naslov, ki ga posredujete za obdelavo naročila, bo uporabljen le za pošiljanje informacij in posodobitev v zvezi z vašim naročilom. Če se odločite za prijavo na naš seznam za pošiljanje, boste prejemali elektronska sporočila, ki lahko vključujejo novice podjetja, posodobitve, informacije o sorodnih izdelkih ali storitvah itd. Če kadarkoli želite prenehati prejemati prihodnja e-poštna sporočila, so podrobna navodila za odjavo na dnu vsakega e-poštnega sporočila.

Kako varujemo vaše informacije?

Uvedli smo različne varnostne ukrepe za ohranjanje varnosti vaših osebnih podatkov pri oddaji naročila ali dostopu do vaših osebnih podatkov.

Ponujamo uporabo varnega strežnika. Vse posredovane občutljive/informacije o kreditni kartici se prenašajo preko tehnologije Secure Socket Layer (SSL) in nato šifrirajo v bazo podatkov ponudnikov naše plačilne prehodne, ki so dostopne samo pooblaščenim osebam s posebnimi dostopi do takih sistemov in so dolžne hraniti informacije zaupno. Po transakciji vaši zasebni podatki (kreditne kartice, socialna varnostna številka, finančni podatki itd.) ne bodo shranjeni na naših strežnikih.

Plačila in vračila

Spletna stran ponuja izdelke in storitve za prodajo. Spletna stran ne obdeluje plačil za te izdelke neposredno, temveč te plačila preusmeri k varnemu plačilnemu procesorju tretje osebe, ki obvladuje vse vidike plačilnega procesa.

Zahtevo za vračilo lahko vložite v 14 dneh od plačila. Po prvih 14 dneh od prvotnega nakupa vračil ne moremo odobriti.

Vaš razlog za zahtevo za vračilo je eden izmed naslednjih:

  • Kupili ste izdelek/naročnino in po namestitvi in testiranju ugotovili, da ne bo deloval za vaše podjetje ali zahtevano nastavitev.
  • Imate težavo, ki je ne moremo rešiti, zaradi česar je sistem neuporaben. Morda vas bomo povprašali o naravi vaše zahteve za vračilo, da bomo lahko v prihodnosti izboljšali vstavek.
  • Izdelek ni, kot je opisan – jasno je treba predložiti dokaze, ki dokazujejo, da kupljeni izdelek ni tak, kot je opisan na spletni strani. Pritožbe, ki temeljijo zgolj na napačnih pričakovanjih ali željah kupca, niso upoštevane.
  • Obrnili ste se na našo podporo in nam dovolili, da poskusimo rešiti vaše težave, ali pa ste pojasnili, zakaj izdelek ne bo deloval za vas.

Upoštevajte, da tehnične težave, ki jih povzročajo vtičniki, teme ali druga programska oprema tretjih oseb, ne bodo podlaga za vračilo.

Če je vračilo odobreno, se strinjate, da boste vtičnik deaktivirali in odstranili s svoje spletne strani.

Pomnite, da operater ne bo imel nobene obveznosti za vračilo kakršnih koli prej plačanih zneskov, če kršite kateri koli del tega sporazuma.

Odgovornost obiskovalcev spletne strani

S poslovanjem Spletnega mesta operator ne predstavlja ali ne nakazuje, da podpira katerokoli od prispevanih vsebin ali da verjame, da je takšen material natančen, uporaben ali neškodljiv. Odgovorni ste za sprejemanje potrebnih previdnostnih ukrepov za zaščito sebe in vaših računalniških sistemov pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugo škodljivo ali uničujočo vsebino. Spletno mesto lahko vsebuje vsebino, ki je žaljiva, nemoralna ali kako drugače sporna, pa tudi vsebino, ki vsebuje tehnične netočnosti, tiskarske napake in druge napake. Operater zavrača vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe Spletnega mesta s strani obiskovalcev.

Ali razkrivamo kakršne koli informacije tretjim osebam?

Osebnih identifikacijskih informacij ne prodajamo, ne trgujemo ali kako drugače prenašamo tretjim osebam, razen za zagotavljanje izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. To ne vključuje zaupanja vrednih tretjih oseb, ki nam pomagajo pri delovanju naše spletne strani, pri izvajanju našega poslovanja ali pri zagotavljanju storitev, pod pogojem, da se te strani strinjajo, da bodo te informacije obravnavale zaupno. Vaše informacije lahko razkrijemo tudi, ko verjamemo, da je takšna razkritje primerno za izpolnjevanje zakona, uveljavljanje naših pravil spletnega mesta ali zaščito naših ali drugih pravic, premoženja ali varnosti. Vendar pa lahko neosebne identifikacijske informacije o obiskovalcih posredujemo drugim strankam za namene trženja, oglaševanja ali druge uporabe.

Kršitev avtorskih pravic in pravil DMCA

Ker Operater prosi druge, naj spoštujejo njegove pravice intelektualne lastnine, spoštuje tudi pravice intelektualne lastnine drugih. Če verjamete, da material, ki je lociran na ali povezan s Spletnim mestom, krši vaše avtorske pravice, vas spodbujamo, da obvestite Operaterja v skladu s splošnimi pravili DMCA. Operater bo odgovoril na vsa takšna obvestila, vključno po potrebi ali primerno, z odstranitvijo kršilnega materiala ali onemogočanjem vseh povezav do kršilnega materiala. V primeru obiskovalca, ki bi lahko kršil ali ponavljajoče kršil avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine Operaterja ali drugih, lahko Operater po lastni presoji prekine ali zavrne dostop in uporabo Spletnega mesta. V primeru takšne prekinitve Operater ne bo imel obveznosti povrniti nobenih zneskov, ki so bili prej plačani Operaterju. Nadalje se strinjate, da ne boste spreminjali ali brisali nobenih lastniških obvestil iz materialov, ki so jih prenesli s spletnega mesta. Morate ohraniti naše avtorsko obvestilo v politiki, ki jo ustvarite, razen če ste kupili premium politiko, v tem primeru v vaši ustvarjeni politiki ne boste morali prikazati našega avtorskega obvestila.

Ali uporabljamo piškotke?

Da, uporabljamo piškotke (ki so majhni koščki informacij, ki jih vaš brskalnik shrani na trdi disk vašega računalnika), da nam pomagajo zapomniti in obdelovati predmete v vašem nakupovalnem vozičku, razumeti in shraniti vaše preference za prihodnje obiske ter zbirati agregatne podatke o prometu na spletnem mestu in interakcijah na spletnem mestu, da lahko ponudimo boljše izkušnje in orodja na spletnem mestu v prihodnosti. Lahko sklenemo pogodbe s ponudniki storitev tretjih oseb, da nam pomagajo bolje razumeti obiskovalce našega spletnega mesta. Ti ponudniki storitev ne smejo uporabljati zbranih informacij v našem imenu razen za pomoč pri izvajanju in izboljševanju našega poslovanja. Več o piškotkih si lahko preberete na strani superbabi.si/piskotki/

Intelektualna lastnina

Ta sporazum ne prenaša od Operaterja na vas nobene intelektualne lastnine Operaterja ali tretjih oseb, in vsa pravica, naslov in interes v takšni lastnini bodo ostali (med strankama) izključno pri Operaterju. Logotip Operaterja in vsi drugi znaki, storitvene znamke, grafični elementi in logotipi, uporabljeni v povezavi z Operaterjem ali spletnim mestom, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke Operaterja ali licencodajalcev Operaterja. Druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafični elementi in logotipi, uporabljeni v povezavi s spletnim mestom, lahko predstavljajo blagovne znamke drugih tretjih oseb. Vaša uporaba spletnega mesta vam ne daje nobene pravice ali licence za reprodukcijo ali kako drugače uporabljati katero koli blagovno znamko Operaterja ali tretjih oseb.

Spremembe

Operater si pridržuje pravico, po lastni presoji, spreminjati ali zamenjati kateri koli del tega sporazuma. Vaša odgovornost je, da redno preverjate ta sporazum za spremembe. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do spletnega mesta po objavi kakršnih koli sprememb tega sporazuma pomeni sprejetje teh sprememb. Operater lahko v prihodnosti ponudi tudi nove storitve in/ali funkcije prek spletnega mesta (vključno z izdajo novih orodij in virov). Takšne nove funkcije in/ali storitve bodo podvržene določbam tega sporazuma.

Prenehanje

Vaš račun lahko takoj prekinemo ali suspendiramo brez predhodnega obvestila ali odgovornosti, iz kakršnega koli razloga, vključno, brez omejitev, če kršite pogoje. Po prenehanju bo vaša pravica do uporabe storitve takoj prenehala. Če želite prekiniti svoj račun, lahko preprosto prenehate uporabljati storitev. Vse določbe teh pogojev, ki po svoji naravi morajo preživeti prenehanje, bodo preživele prenehanje, vključno, brez omejitev, določb o lastništvu, izključitvi jamstev, povračilu škode in omejitvah odgovornosti.

Omejitev odgovornosti

Operater ni odvetnik ali odvetniška pisarna ter se ne ukvarja s prakso prava ali zagotavlja pravnega svetovanja ali pravne zastopanosti. Vse informacije, izdelki in storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, so zgolj informativne narave in služijo samozaščitnim namenom ter niso namenjene kot nadomestilo za strokovno pravno svetovanje.

V nobenem primeru Operater, ali njegovi dobavitelji ali licencorji, ne bodo odgovorni v zvezi z nobenim predmetom tega sporazuma na podlagi katerega koli pogodbenega, malomarnega, strogega ali drugega pravnega ali pravičnega teoretičnega temelja za: (i) kakršne koli posebne, naključne ali posledične škode; (ii) stroške pridobitve ali nadomestnih izdelkov ali storitev; (iii) prekinitve uporabe ali izgube ali poškodovanja podatkov; ali (iv) kakršne koli zneske, ki presegajo plačane pristojbine za Operaterja pod tem sporazumom. Operater ne bo odgovoren za kakršno koli odpoved ali zamudo zaradi zadev, ki presegajo njihov razumen nadzor. Zgoraj navedeno ne velja v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja. Operater ne bo odgovoren za kakršno koli posebno ali posledično škodo, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev in izdelkov, ponujenih na tem spletnem mestu, ali iz izvedbe teh storitev in izdelkov.

Spremembe naših pogojev in politike zasebnosti

Občasno lahko prilagodimo to politiko. Spremembe bodo narejene po naši izključni presoji. Uporabnike spletnega mesta spodbujamo, da redno preverjajo to politiko glede takšnih sprememb. Vaša nadaljnja uporaba tega spletnega mesta po spremembah te politike pomeni, da sprejemate spremembe.

Zahvaljujemo se vam za uporabo naše platforme!

X-inspired, spletne storitve, d.o.o.